02:39:37 Wtorek, 07 lutego 2023 Zaloguj się
złudzenia optyczne
Strona głównaOkoZłudzeniaSztukaGaleriaDownloadLinki
Wstecz
Dalej

Postrzeganie

Barw


Zjawisko Purkinjego

Pierwszą rzeczą, na która trzeba zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu widzenia barwnego człowieka, jest to, że barwa zależy od natężenia światła. Zjawisko to związane jest z faktem, że pręciki odpowiadają za widzenie zmierzchowe (małe natężenie światła), a czopki za widzenie dzienne (duże natężenie światła) oraz lepszą reakcję pręcików w dziedzinie barw niebieskich, czopków w dziedzinie barw czerwonych.


Doświadczenie Dove'a:

Obserwując dwa kawałki papieru, czerwonego i niebieskiego, przy różnym natężeniu światła, zauważymy, że przy świetle dziennym, czerwony obszar wyda nam się jaśniejszy. Przy świetle zmierzchowym będzie odwrotnie.


Widmowa czułość oka


Mieszanie barw

Dowolną barwę można utworzyć z trzech różnych barw. Zagadnienie to bardzo przypomina dodawanie wektorów. Jeżeli poprzez X oznaczymy barwę, którą chcemy uzyskać, a przez A, B i C barwy, które posłużą do jej wytworzenia, to otrzymamy:

X = aA + bB + cC

gdzie a, b i c to ilość poszczególnych kolorów bazowych.

Jeżeli z tych samych trzech barw otrzymamy inną barwę:

Y = a'A + b'B + c'C

to ich suma wyniesie:

X + Y = (a + a')A + (b + b')B + (c + c')C

Poszczególne barwy można więc przedstawić jako punkty w przestrzeni, gdzie na osiach układu współrzędnych odłożone są ilości poszczególnych barw bazowych.

Barwy podstawowe

Za barwy podstawowe przyjmuje się czerwień, zieleń (żółć) i błękit. Dlaczego właśnie te a nie inne kolory? Z punktu widzenia psychologii jawią się one jako barwy czyste (pomarańcz wydaje się nam czerwono-żółta, ale czerwień nie wydaje się pomarańczowo-purpurowa) oraz dlatego, że można z nich utworzyć najszersze widmo barw pochodnych.


Teoria Younga i Helmholtza

Teoria ta przyjmuje, że na siatkówce istnieją trzy różne pigmenty, które reagują na bodzce świetlne. Każdy z nich ma różne widma absorpcyjne tzn. jeden reaguje na barwy z dziedziny czerwonej, inny z niebieskiej oraz inny z zielonej. Kiedy określamy kolor, informacje o natężeniu poszczególnych widm są mieszane i analizowane na siatkówce i w mózgu.
Teorię tą wydaje się potwierdzać fakt, że są ludzie ślepi na niektóre barwy. Poszczególne kolory mogą oni analizować tylko poprzez dwie barwy zasadnicze. Wydaje się wiec, że brak jest im trzeciego pigmentu. Są ludzie ślepi na kolor czerwony, niebieski i zielony.

Kontakt: mse@zludzenia.pl